Ông Trần Công Lộc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Ngày đăng: 27/07/2022

  Ông Trần Công Lộc
  Thành viên Ban kiểm soát

  Năm sinh: 1992

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

  Chức vụ công tác hiện nay

  Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập Đoàn Green+

  Zalo
  Hotline
  Fanpage