HĐCV-01

Bà Đặng Bích Hồng

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1985
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

Chức vụ công tác hiện nay

  • Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Green+