Nhân sự chủ chốt

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Ông Đặng Đức Thành

Ông Đặng Đức Thành

Chủ Tích Hội Đồng Quản Trị
Bà Đặng Bích Hồng

Bà Đặng Bích Hồng

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Bà Lâm Thị Diệu Hương

Bà Lâm Thị Diệu Hương

Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Hàng Nhật Quang

Ông Hàng Nhật Quang

Trưởng Ban kiểm soát
Ông Trần Công Lộc

Ông Trần Công Lộc

Thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Minh Cường

Ông Nguyễn Minh Cường

Thành viên Ban kiểm soát
Zalo
Hotline
Fanpage