HĐCV-03

Ông Đặng Đức Thành

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1955
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

  • Từ 1980 – 1984 : Phòng tài chánh huyện Nhà Bè
  • Từ 1985 – 1992 : Phó giám đốc Công ty Vật tư kỹ thuật huyện Nhà Bè
  • Từ 1993 – 2001 : Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM Tiến Thịnh
  • Từ 2002 – 2006 : Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà HAGL
  • Từ 2006 – 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

Chức vụ công tác hiện nay

  • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Green+
  • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Linh Chi Vi Na
  • Ủy viên BCH Phòng thương mại & công nghiệp Việt Nam – VCCI; Chủ nhiệm CLB các nhà kinh tế; Chủ tịch Quỹ đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bến Tre