LTDHUONG 2

Bà Lâm Thị Diệu Hương

Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Quá trình công tác

  • Từ 2013 đến nay: Kế toán trưởng Trường Mầm non Ngôi Nhà Mơ Ước

Chức vụ công tác hiện nay

  • Kế toán trưởng Trường Mầm non Ngôi Nhà Mơ Ước
  • Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập Đoàn Green+