Green+: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên SGDCK HN (HNX)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Green+: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên SGDCK HN (HNX)

Ngày đăng: 21/03/2022

    Zalo
    Hotline
    Fanpage