Công Bố Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Công Bố Thông Tin

Green+: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày đăng: 18/06/2019

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Green+: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày đăng: 17/06/2019

Sáng ngày 14/06/2018, tại địa chỉ T01 tòa nhà Aview (KDC 13C, đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM), Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Green+: Đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018

Ngày đăng: 03/07/2018

Ngày 03/07/2018, tại địa chỉ T01 tòa nhà Aview, KDC 13C Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Tham dự Đại hội có 19 cổ đông, đại diện cho 98% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Green+: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh ngày 03/07/2018

Ngày đăng: 30/06/2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Zalo
Hotline
Fanpage