Công Bố Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Công Bố Thông Tin

GREEN+: CBTT Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

Ngày đăng: 17/08/2022

Green+: CBTT về việc Đóng cửa chi nhánh

GREEN+: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 26/07/2022

1. Công văn Công bố thông tin 2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

GREEN+: CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022

Ngày đăng: 18/07/2022

GREEN+: CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022

GREEN+: CBTT Về việc Đóng cửa Chi nhánh

Ngày đăng: 04/07/2022

GREEN+: CBTT Về việc Đóng cửa Chi nhánh

Green+ Thông báo về việc được Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày đăng: 15/06/2022

Vào ngày 10/06/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 26/2022/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý I – 2022

Ngày đăng: 14/06/2022

1. Công văn Công bố thông tin BCTC Quý I 2. Công văn giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính riêng 3. Báo cáo tài chính riêng Quý I 4. Công văn giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất 5. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I
Zalo
Hotline
Fanpage