Công Bố Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Công Bố Thông Tin

GREEN+ CBTT Nhận đơn thôi việc của Người nội bộ

Ngày đăng: 09/02/2023

1. Công văn số 08/2023/CV-GPC v/v Công bố thông tin (SSC) 2. Công văn số 09/2023/CV-GPC v/v Công bố thông tin (HNX)

GREEN+ CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Tài chính - Kế toán

Ngày đăng: 31/01/2023

1. Công văn Công bố thông tin (SSC) 2. Thông báo thay đổi nhân sự (HNX)

GREEN+ CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Sản xuất - Kinh doanh - Dự án

Ngày đăng: 31/01/2023

1. Công văn Công bố thông tin (SSC) 2. Thông báo thay đổi nhân sự (HNX)

GREEN+ CBTT Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2022

Ngày đăng: 18/01/2023

Công văn Công bố thông tin & Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2022

GREEN+ CBTT Thông báo về việc đóng cửa chi nhánh

Ngày đăng: 10/01/2023

GREEN+ CBTT Thông báo về việc đóng cửa chi nhánh

GREEN+ CBTT Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch và TB ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu GPC

Ngày đăng: 30/12/2022

GREEN+ CBTT Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch và TB ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu GPC

GREEN+: Công bố thông tin về việc Đóng cửa chi nhánh

Ngày đăng: 28/12/2022

GREEN+ CBTT Về việc Đóng cửa chi nhánh

GREEN+: CBTT Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

Ngày đăng: 21/09/2022

GREEN+: CBTT Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

GREEN+ CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022

Ngày đăng: 31/08/2022

1. Công văn CBTT BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2022 2. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022 3. Công văn giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất
Zalo
Hotline
Fanpage