Công Bố Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Công Bố Thông Tin

GREEN+: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023

Ngày đăng: 18/11/2023

GREEN+: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023

GREEN+: Giải trình chậm nộp BCTC bán niên 2023

Ngày đăng: 25/10/2023

GREEN+: Giải trình chậm nộp BCTC bán niên 2023

GREEN+: CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Ngày đăng: 18/10/2023

GREEN+: CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

GREEN+: CBTT NQ lấy ý kiến cổ đông để thay đổi đơn vị kiểm toán

Ngày đăng: 09/10/2023

GREEN+: CBTT NQ lấy ý kiến cổ đông để thay đổi đơn vị kiểm toán

GREEN+: CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông 3/11/2023

Ngày đăng: 09/10/2023

GREEN+: CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông 3/11/2023

GREEN+ :CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Ngày đăng: 07/07/2023

GREEN+ :CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

GREEN+: Công bố Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng: 29/07/2023

GREEN+: Công bố Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

GREEN+: CBTT thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Ngày đăng: 29/06/2023

GREEN+: CBTT thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

GREEN+: CBTT THAY ĐỔI ĐKKD

Ngày đăng: 15/06/2023

GREEN+: CBTT THAY ĐỔI ĐKKD

GREEN+: CBTT Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Ngày đăng: 30/05/2023

GREEN+: CBTT Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
Zalo
Hotline
Fanpage