Công Bố Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Công Bố Thông Tin

GREEN+: CBTT Thay đổi điều lệ công ty 2023

Ngày đăng: 30/05/2023

GREEN+: CBTT Thay đổi điều lệ công ty 2023

GREEN+: CBTT BB & NQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày đăng: 28/04/2023

GREEN+: CBTT BB & NQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

GREEN+: CBTT Báo cáo thường niên năm 2022

Ngày đăng: 13/04/2023

GREEN+: CBTT Báo cáo thường niên năm 2022

GREEN+: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày đăng: 29/03/2023

GREEN+: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

GREEN+: CBTT TB về Người được ủy quyền CBTT

Ngày đăng: 27/2/2023

GREEN+: CBTT TB về Người được ủy quyền CBTT

GREEN+: CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

Ngày đăng: 27/2/2023

GREEN+: CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

GREEN+: CBTT Bổ nhiệm Người nội bộ

Ngày đăng: 27/2/2023

GREEN+: CBTT Bổ nhiệm Người nội bộ

GREEN+: CBTT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày đăng: 27/2/2023

GREEN+: CBTT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

GREEN+: CBTT TB Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Ngày đăng: 20/2/2023

GREEN+: CBTT TB Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

GREEN+ CBTT Báo cáo tài chính Quý 4.2022

Ngày đăng: 11/02/2023

1. Công văn Công bố thông tin 2. Công văn giải trình lợi nhuận 3. Báo cáo tài chính riêng Quý 4 4. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4
Zalo
Hotline
Fanpage