Công Bố Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Công Bố Thông Tin

GREEN+: CBTT Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

GREEN+: CBTT Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

Ngày đăng: 21/09/2022

GREEN+: CBTT Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh
 GREEN+ CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022

GREEN+ CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022

Ngày đăng: 31/08/2022

1. Công văn CBTT BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2022 2. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022 3. Công văn giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất
GREEN+: CBTT Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

GREEN+: CBTT Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

Ngày đăng: 17/08/2022

Green+: CBTT về việc Đóng cửa chi nhánh
GREEN+: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

GREEN+: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 26/07/2022

1. Công văn Công bố thông tin 2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
GREEN+: CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022

GREEN+: CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022

Ngày đăng: 18/07/2022

GREEN+: CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022
GREEN+: CBTT Về việc Đóng cửa Chi nhánh

GREEN+: CBTT Về việc Đóng cửa Chi nhánh

Ngày đăng: 04/07/2022

GREEN+: CBTT Về việc Đóng cửa Chi nhánh
Zalo
Hotline
Fanpage