Công Bố Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Công Bố Thông Tin

CBTT  Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

CBTT Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Ngày đăng: 30/05/2023

CBTT Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
CBTT Thay đổi điều lệ công ty 2023

CBTT Thay đổi điều lệ công ty 2023

Ngày đăng: 30/05/2023

CBTT Thay đổi điều lệ công ty 2023
GREEN+ CBTT BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

GREEN+ CBTT BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 28/04/2023

GREEN+ CBTT BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
GREEN+ CBTT Báo cáo tài chính Quý 1.2023

GREEN+ CBTT Báo cáo tài chính Quý 1.2023

Ngày đăng: 21/04/2023

GREEN+ CBTT Báo cáo tài chính Quý 1.2023
GREEN+: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

GREEN+: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày đăng: 29/03/2023

GREEN+: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
GREEN+ CBTT TB về Người được ủy quyền CBTT

GREEN+ CBTT TB về Người được ủy quyền CBTT

Ngày đăng: 27/2/2023

1. Công văn Công bố thông tin (SSC) 2. Công văn Công bố thông tin (HNX) 3. Giấy ủy quyền số 01/2023/UQ-GPC
GREEN+ CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

GREEN+ CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

Ngày đăng: 27/2/2023

1. Công văn Công bố thông tin (SSC) 2. Công văn Công bố thông tin (HNX) 3. Thông báo số 04/2023/TB-GPC
GREEN+ CBTT Bổ nhiệm Người nội bộ

GREEN+ CBTT Bổ nhiệm Người nội bộ

Ngày đăng: 27/2/2023

1. Công văn Công bố thông tin (SSC) 2. Công văn Công bố thông tin (HNX) 3. Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Người nội bộ
GREEN+ CBTT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

GREEN+ CBTT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày đăng: 27/2/2023

1. Công văn Công bố thông tin (SSC) 2. Công văn Công bố thông tin (HNX) 3. Quyết định HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ
GREEN+ CBTT TB Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

GREEN+ CBTT TB Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Ngày đăng: 20/2/2023

1. Công văn Công bố thông tin (SSC) 2. Công văn Công bố thông tin (HNX) 3. Thông báo Chấm dứt hoạt động ĐĐKD
Zalo
Hotline
Fanpage