Công Bố Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Công Bố Thông Tin

GREEN+: CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Ngày đăng: 20/05/2024

GREEN+: CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

GREEN+: CBTT BCTC 2023 và Giải trình liên quan đến BCTC 2023

Ngày đăng: 17/05/2024

GREEN+: CBTT BCTC 2023 và Giải trình liên quan đến BCTC 2023

GREEN+: CBTT NQ HĐQT về việc thoái vốn Công ty Đồng Khởi và Green Portal

Ngày đăng: 08/05/2024

GREEN+: CBTT NQ HĐQT về việc thoái vốn Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đồng Khởi và Công ty cổ phần Green Portal.

GREEN+: CBTT NQ HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024

Ngày đăng: 25/04/2024

GREEN+: CBTT NQ HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024

GREEN+: CBTT NQ HĐQT về việc thoái vốn Công ty Thành viên

Ngày đăng: 16/04/2024

GREEN+: CBTT Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thoái vốn tại Cty CP Quản lý Nhà thuốc và Phồng khám Green+

GREEN+: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024

Ngày đăng: 06/03/2024

GREEN+: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024

GREEN+: CBTT tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2024

Ngày đăng: 05/02/2024

GREEN+: CBTT tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2024

GREEN+: Công bố Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023

Ngày đăng: 25/01/2024

GREEN+: Công bố Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023

GREEN+: CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông 06/02/2024

Ngày đăng: 16/01/2024

GREEN+: CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông 06/02/2024

GREEN+ :CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC

Ngày đăng: 13/12/2023

GREEN+ :CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
Zalo
Hotline
Fanpage