Chi Nhánh Công ty cổ phần đầu tư Thảo Dược Xanh (trang web Thảo Dược Xanh) thu thập thông tin cá nhân khách hàng là để phục vụ khách hàng được tốt nhất. Việc chia sẻ thông tin với bên thứ ba, nếu có, cũng với mục đích này, hoặc tuân thủ yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật. Ngoài khuôn khổ đó, Thảo Dược Xanh cam kết bảo mật thông cá nhân của khách hàng, với ý nghĩa là quyền riêng tư.

Sau đây là các chính sách thông tin và bảo mật thông tin của Thảo Dược Xanh:

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Thảo Dược Xanh thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của khách hàng cho quá trình giao dịch như đặt hàng, giao hàng, thanh toán và cho những thông báo sau này. Thông tin Thảo Dược Xanh thu thập từ khách hàng bao gồm (không giới hạn) các mục: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, chi tiết đơn hàng.
 • Thông tin này có thể được khách hàng điền một lần hoặc sửa đổi khi đăng ký tài khoản tại Thảo Dược Xanh. Trong trường hợp khách hàng không đăng ký tài khoản, thông tin sẽ được lưu trên máy cá nhân của khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin

 • Thảo Dược Xanh sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi đặt hàng, xác nhận đơn hàng, liên lạc để giao hàng và thanh toán.
 • Thảo Dược Xanh có thể sử dụng thông tin khách hàng để gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông báo quyền lợi cho khách hàng thường xuyên, thông báo về sự thay đổi chính sách – nếu có.
 • Thảo Dược Xanh cũng sẽ liên lạc với khách hàng để thông báo các chương trình khuyến mãi khi khách hàng đăng ký nhận thông tin khuyến mãi.
 • Trong trường hợp khách hàng ở xa, ngoài phạm vi giao hàng trực tiếp của Thảo Dược Xanh, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của khách hàng cho một bên thứ ba giới hạn trong mục đích giao hàng và thanh toán. Khi có yêu cầu hợp pháp từ cơ quan bảo vệ pháp luật, chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho họ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó trước cơ quan bảo vệ pháp luật (tòa án, cơ quan điều tra, thuế vụ…) để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CN CTCP ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC XANH.
 • Thảo Dược Xanh có thể cung cấp thông tin khách hàng cho một tổ chức nghiên cứu thị trường có uy tín, giới hạn trong mục tiêu chăm sóc khách hàng, khảo sát thị trường của VitaliTea.vn. Trong trường hợp đó, việc cung cấp thông tin khách hàng sẽ chịu sự ràng buộc bởi hợp đồng, để tránh sự lạm dụng của bên thứ ba.
 • Quý khách hàng đăng nhập vào tài khoản tại Thảo Dược Xanh, hoặc đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm bảo mật tài khoản và thiết bị, nhằm tránh để lộ thông tin cho một bên thứ ba. Thảo Dược Xanh không chịu trách nhiệm bảo mật thông tin khi khách hàng không thực hiện trách nhiệm của chính mình trong việc bảo mật thông tin cá nhân.
 • Việc khai báo thông tin của khách hàng phải trung thực và chính xác. Thảo Dược Xanh không chịu trách nhiệm với việc khai báo thông tin không trung thực, không chính xác của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ không xác định thời hạn tại Thảo Dược Xanh, cho đến khi khách hàng sửa đổi thông tin cá nhân trong tài khoản tại VitaliTea.vn, hoặc trên đơn đặt hàng trực tuyến.

Phương tiện chỉnh sửa thông tin cá nhân

 • Quý khách đã đăng ký tài khoản tại Thảo Dược Xanh có thể chỉnh sửa và hoàn thiện thông tin cá nhân bằng cách bấm vào Đăng nhập ở góc trên bên phải. Sau đó bấm vào tên tài khoản và bấm vào Sửa/xóa để chỉnh sửa thông tin.
 • Nếu quý khách chưa đăng ký tài khoản, thông tin đặt hàng cũ sẽ được lưu lại trên thiết bị truy cập. Quý khách có thể xóa hoặc thêm món hàng trong chi tiết đơn hàng, và sửa lại thông tin cá nhân bằng cách vào nút thanh toán.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

 • Thảo Dược Xanh cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể, trong phạm vi chính sách đã nêu ở trên. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
 • Chúng tôi cũng khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website Thảo Dược Xanh đang mở.
 • Thảo Dược Xanh cam kết không bán, cho thuê hay tặng thông tin của bạn cho bên thứ ba.