Báo Cáo Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Báo Cáo Tài Chính

GREEN+: CBTT Báo cáo thường niên năm 2022

GREEN+: CBTT Báo cáo thường niên năm 2022

Ngày đăng: 13/04/2023

GREEN+: CBTT Báo cáo thường niên năm 2022
GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính năm 2022

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính năm 2022

Ngày đăng: 12/04/2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính năm 2022
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022

Ngày đăng: 31/08/2022

BCTC hợp nhất giữa niên độ 2022
GREEN+ E&Y 30Jun21 FS Separate Report

GREEN+ E&Y 30Jun21 FS Separate Report

Ngày đăng: 22/10/2021

GREEN+ E&Y 30Jun21 FS Consol Report

GREEN+ E&Y 30Jun21 FS Consol Report

Ngày đăng: 22/10/2021

Zalo
Hotline
Fanpage