Báo Cáo Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Báo Cáo Tài Chính

GREEN+: Báo cáo tài chính năm 2023

Ngày đăng: 17/05/2024

GREEN+: Báo cáo tài chính năm 2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 1-2024

Ngày đăng: 27/04/2024

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 1-2024

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 4-2023

Ngày đăng: 25/01/2024

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 4-2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 3-2023

Ngày đăng: 26/10/2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 3-2023

GREEN+ Công bố Báo cáo tài chính Quý 2-2023

Ngày đăng: 29/07/2023

GREEN+ Công bố Báo cáo tài chính Quý 2-2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 1-2023

Ngày đăng: 21/04/2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 1-2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính năm 2022

Ngày đăng: 12/04/2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính năm 2022

GREEN+: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022

Ngày đăng: 31/08/2022

GREEN+: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022

GREEN+: BCTC riêng giữa niên độ năm 2022

Ngày đăng: 29/08/2022

GREEN+: BCTC riêng giữa niên độ năm 2022

GREEN+: BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Ngày đăng: 16/05/2022

GREEN+: BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
Zalo
Hotline
Fanpage