Báo Cáo Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Báo Cáo Tài Chính

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 3-2023

Ngày đăng: 26/10/2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 3-2023

GREEN+ Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

Ngày đăng: 29/07/2023

GREEN+ Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 1.2023

Ngày đăng: 21/04/2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính Quý 1.2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính năm 2022

Ngày đăng: 12/04/2023

GREEN+: CBTT Báo cáo tài chính năm 2022

GREEN+: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022

Ngày đăng: 31/08/2022

GREEN+: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022

GREEN+: BCTC riêng giữa niên độ năm 2022

Ngày đăng: 29/08/2022

GREEN+: BCTC riêng giữa niên độ năm 2022

GREEN+: BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Ngày đăng: 16/05/2022

GREEN+: BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

GREEN+: BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán

Ngày đăng: 16/05/2022

GREEN+: BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán

GREEN+: E&Y 30Jun21 FS Separate Report

Ngày đăng: 22/10/2021

GREEN+: E&Y 30Jun21 FS Consol Report

Ngày đăng: 22/10/2021

Zalo
Hotline
Fanpage