Bà Đặng Bích Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

Vì Chất Lượng Cuộc Sống

Ngày đăng: 27/07/2022

  Bà Đặng Bích Hồng

  Thành viên Hội đồng Quản trị

  kiêm Giám đốc Ban Chiến lược và Đổi mới Sáng tạo

  Năm sinh: 1985
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

  Chức vụ công tác hiện nay

  Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Ban Chiến lược và Đổi mới Sáng tạo

  Zalo
  Hotline
  Fanpage